Jauns ultrosonogrāfs un zobārstniecības krēsls

2018. gada 16. augusts

SIA "Adoria" laika periodā no 2018. gada 5. jūnijam līdz 2020 gada 4. jūnijam īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu Granta līgums Nr.  229075/SU0000011, "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Adoria” sociālās darbības attīstība"

Projekta mērķis ir veicināt SIA “Adoria” uzņēmuma darbību attīstot sociālo pakalpojumu pieejamību sociālām mērķa grupām. Uzņēmums projekta ietvaros plāno iepirkt jaunu aprīkojumu, kā ultrosonogrāfs un zobārstniecības krēsls un tā aprīkojumu tādejādi palielinot pakalpojuma sniegšanas apjomu mērķa grupām. 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un  nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.  pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

Atpakaļ uz sarakstu
Lasīt vairāk