Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

2022. gada 28. jūlijs

SIA "Adoria" laika periodā no 2021. gada 19. marta līdz 2022 gada 19. novembrim īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu Granta līgums Nr. 229075/SU0000204, "Valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamības veicināšana" darbības programmas "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt zobārstniecības pakalpojumu pieejamību Rīgā, izveidojot jaunu zobārstniecības kabinetu veselības centra “Adoria” telpās un sniedzot zobārstniecības pakalpojumus bērniem vecumā līdz 18 gadiem un mērķa grupām: jaunās māmiņas, pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām un sabiedrībai kopumā.

Finansējuma sniedzējs: Eiropas Sociālais Fonds

Sadarbības un atbildīgā iestāde: :Labklājības Ministrija un AFI ALTUM

Projekta kopējais finansējums: 75 220,94 (septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit euro un deviņdesmit četri centi), ieskaitot PVN;

Granta apjoms: 90%

Atpakaļ uz sarakstu
Lasīt vairāk