Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

SIA "Adoria" laika periodā no 2022. gada 26. oktobra līdz 2023 gada 23.
septembrim īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu Granta līgums Nr.
Nr.229075/SU0000306 “Adoria sniegto zobārstniecības un kosmetoloģijas
pakalpojumu modernizēšana un pieejamības veicināšana Latvijā”

Projekta mērķis ir sniegt zobārstniecības, ambulatoriskos un ar veselības
profilaksi, rehabilitācijas, slimību diagnostiku saistītus pakalpojumus sociālām
mērķa grupām, kā bērniem, jaunām māmiņām, sievietēm, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un sabiedrībai kopumā.

Finansējuma sniedzējs: Eiropas Sociālais Fonds

Sadarbības un atbildīgā iestāde: :Labklājības Ministrija un AFI ALTUM

Projekta kopējais finansējums: EUR 139 695,00 (viens simts trīsdesmit deviņi
tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro), ieskaitot PVN;

Granta apjoms: 90%

Atpakaļ uz sarakstu
Lasīt vairāk