Piesakiet vizīti


1. Online vizītes vispārējie noteikumi
1.1. Veselības un skaistuma centra ADORIA (turpmāk Adoria), online vizīti var iegādāties e-veikalā un Adoria klientu apkalpošanas centrā klātienē;
1.2. Online vizīti var iegādāties, izvēloties no piedāvātā pakalojumu saraksta;
1.3. Apmaksātā online vizīte netiek mainīta pret naudu;
1.4. Iegādātās online vizītes derīguma termiņš ir 3 mēneši no iegādes datuma;
1.5. Apmaksātās vizītes, kam pārsniegts derīguma termiņš, netiek pieņemtas un tiek anulētas;
1.6. Online vizītes tiešsaistes linka jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.
1.7. Ja radušies jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz adoria@adoria.lv vai zvaniet uz Adoria klientu apkalpošanas centru +371 67315000, 26378620


2. Online vizītes iegādes kārtība
2.1. Online vizīti var iegādāties elektroniskajā iepirkšanās sistēmā: https://www.adoria.lv/e-pakalpojumi/
2.2. Lai iegādātos online vizīti, pasūtītājs aizpilda pasūtījuma anketu un samaksā izvēlētās vizītes vērtības summu caur bankas elektronisko maksāšanas sistēmu.
2.3. Pircējam tiek paziņots par iegādāto onine vizīti uz pasūtījuma anketā norādīto e-pasta adresi.


3. Noteikumu stāšanās spēkā
3.1. Līgums stājas spēkā pēc pogas „ES PIEKRĪTU NOTEIKUMIEM“ nospiešanas.


4. Online vizītes apstiprinājums.
4.1. Apmaksātas online vizītes apstiprinājums tiek nosūtīts elektroniskā formātā (.pdf) uz pircēja anketā norādīto elektroniskā pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā. Vizītes datums un laiks jāsaskaņo sazinoties ar mums, rakstot uz adoria@adoria.lv vai zvanot uz Adoria klientu apkalpošanas centru +371 67315000, 26378620


5. Online vizītes izmantošana un derīgums
5.1. Iegādātā online vizīte derīga 3 (trīs) mēnešus no tās apmaksas datuma. Ja online vizīte norādītajā periodā nav izmantota, pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu.
5.2. Lai vienotos par online vizītes pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku, tās turētajam sazinoties ar mums, rakstot uz adoria@adoria.lv vai zvanot uz Adoria klientu apkalpošanas centru +371 67315000, 26378620, kā arī jāpieslēdzas elektoniski norunātajā datumā un laikā, lai to saņemtu.
5.3. Online vizīti pret naudu nemaina. Par neizmantotu vizīti nauda atdota netiek.


6. Maksāšanas veidi
6.1. Par online vizītii var maksāt caur Latvijas banku maksāšanas sistēmām (internetbankām)
6.2. Pēc pasūtījuma anketas aizpildīšanas nospiediet uz attiecīgās bankas saiti, un jūsu maksājumu informācijas sistēma novirzīs uz izvēlēto internetbanku. Informācija, kas nonāk internetbankas un Adoria.lv vidēs ir elektroniski parakstīta. Adoria nevar uzzināt Jūsu bankas konta informāciju, Adoria saņem informāciju tikai par to, vai maksājums ir veikts un ir derīgs.


7. Konfidencialitāte
7.1. Caur tiešsaistes vidi iesniegtie personas dati ir konfidenciāla informācija, kas tiek apstrādāti atbilstoši personas datu likuma prasībām. Adoria neatklāj klienta personas datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas.


8. Pušu tiesības un pienākumi, atteikums, atmaksa.
8.1. Pircējam ir tiesības:
8.1.1. atteikties no līguma, paziņojot Adoriai par to rakstiski septiņu darbadienu laikā kopš līguma noslēgšanas;
8.1.2. pieprasīt, lai pasūtītais pakalpojums tiktu sniegts atbilstoši un norunātajā laikā, izņemot līgumā atrunātajos gadījumos.
8.2. Pircējs apņemas pasūtot pakalpojumu, iesniegt visus prasītos datus.
8.3. Adoriai ir tiesības:
8.3.1. atteikties sniegt pakalpojumu, ja pircējs pasūtīšanas brīdī vai vēlāk ir iesniedzis nepareizus, neprecīzus, maldinošus datus vai arī nav iesniedzis visus prasītos datus.
8.4. Adoria apņemas:
8.4.1. punktā 8.1.1. paredzētajā gadījumā klientam atsakoties no līguma, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt klientam par online vizīti samaksāto naudas summu.
8.4.2. ievērot līguma 7. punktā noteikto par informācijas konfidencionalitāti.


9. Noteikumu izmaiņas
9.1. Adoria patur sev tiesības veikt izmaiņas prasībās un noteikumos, uz kuru pamata tiek pārdotas online vizītes. Jūs apstiprināt un uz jums attiecas tie noteikumi, kas ir spēkā brīdī, kad iegādājaties online vizīti.
 

10. Pretenziju iesniegšanas kārtība
10.1. Ja jums ir pretenzijas attiecībā uz online vizītes iegādi vai izmantošanu, tad lūdzu iesniedziet rakstisku sūdzību uz adresi adoria@adoria.lv.
 

11. Citi noteikumi
11.1. Strīdi, kas radušies starp klientu un Adoria attiecībā uz pakalpojumu iegādi vai pasūtīšanu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Klientam ir tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Strīdi, kā arī šajos noteikumos neiestrādātais tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Veselības un skaistuma centrs Adoria
SIA “ADORIA”
Reģ. Nr. 40003812070
Medicīniskās iestādes kods: 0100-00343

A/S Citadele Banka, kods: PARXLV22
Konts: LV15PARX0013111610003

A.Čaka iela 70-3, Rīga, LV-1011

+ 371 6315000, +371 26378620
epasts: adoria@adoria.lv
www.adoria.lv

Lasīt vairāk