Arodveselības un arodslimību ārsta galvenais uzdevums ir sniegt konsultatīvo un ambulatoro palīdzību arodslimniekiem, un personām ar paaugstinātiem riska faktoriem arodslimību attīstībai. Vienlaikus šis ārsts nosaka slimību saistību ar kaitīgiem darba apstākļiem un sniedz konsultācijas un rekomendācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem.

Būtisks arodārsta uzdevums ir strādājošo obligāto veselības pārbaužu (OVP) veikšana. Saskaņojot ar medicīnas iestādi, OVP iespējams veikt uz vietas darbavietās, kur ir vismaz 20 strādājošo. Pēc ārstu komisijas veiktās OVP arodārsts ir tiesīgs dot slēdzienu par pacienta kopējo veselības stāvokli.

 

Arodveselības un slimību ārsts – Ārija Lāce

Lasīt vairāk

Iepazīsti mūsu ārstus

Dr. Ārija Lāce (ex. Bušmane)
Dr. Ārija Lāce (ex. Bušmane)
Ģimenes ārsts / Arodārsts - Vadītāja/ Ārstnieciskais Ci-Gun